Konsultācija par liktens programmu

Ikvienam, kurš iet pašizziņas ceļu.

Psihoportrets:

 • indivīda raksturojums, viņa stiprās un vājās puses, īpašības un talanti, kurus vajadzētu attīstīt , lai dzīvei piesaistītu vairāk pozitīvu notikumu;
 • paša iedomātie psiholoģiskie šķēršļi – traucēkļi ceļā uz panākumiem;
 • komforta zona.

Iepriekšējo dzīvju kļūdas:

 • kā tās var ietekmēt dzīvi tagad;
 • rekomendācijas, ko darīt,  lai tās neatkārtotos, lai neuzkāptu uz tiem pašiem “grābekļiem”.

Liktens programma:

 • dzīves misija un uzdevumi pa periodiem (attiecībā pret sevi, sabiedrību, dzimtu, partneri un bērniem);
 • bloki Liktens programmā;
 • karmiskās un ēteriskās slimības. Piesardzības pasākumi; 
 • vislabākais dzīves scenārijs.

Numeroloģiskie grafiki, to skaidrojums:

 • personīgā dzīve un tās kvalitāte;
 • gada planetārie cikli.

Konsultācijas ilgums – 1,5 h